Privacyverklaring Kunsthandel Ivo Bouwman

PRIVACYVERKLARING


Inleiding

Wanneer slaan we gegevens op?
Welke informatie verzamelen we?
Hoelang bewaren we uw gegevens?
Waar gebruiken we uw gegevens voor?
Gebruiken we cookies?
Onthullen we gegevens aan derden?
Welke derden hebben toegang tot data over u?
Privacybeleid online en offline?
Akkoord of niet?

Veranderingen in ons privacybeleid
Nieuwe Europese privacywet dwingt ons tot een uitgebreide privacyverklaring. Neem gerust contact op als u zich afvraagt hoe we met data omgaan. Ook als u uw gegevens wilt inzien of wilt laten verwijderen, is het het makkelijkste als u een email stuurt naar info@ivobouwman.nl of even belt: 070-3283660.

We slaan gegevens op:

 • als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief
 • als u een formulier invult op de contactpagina op onze website
 • als u interesse toont in onze kunstwerken of klant van ons wordt
 • als u een taxatie wenst van uw kunstwerk(en)


Welke informatie verzamelen we?
Afhankelijk van het doel, vragen we u om uw naam, e-mailadres, postadres of telefoonnummer, voorkeur voor bepaalde kunstenaars of bewaren deze als u zelf met ons contact heeft gezocht. Wij verzamelen niet zelf actief gegevens van onbekende mensen. Alleen wanneer u zelf contact opneemt met ons en belangstelling toont voor onze diensten of producten, worden uw gegevens indien nodig aangevuld en bewaard.

We bewaren uw gegevens bij doorlopend contact (omdat u een klant bent of nieuwsbriefabonnee) in principe tot u aangeeft dat u dat niet meer wilt. Dat kan door een mail te sturen naar info@ivobouwman.nl. Als Kunsthandel Ivo Bouwman ooit stopt, worden alle gegevens ceremonieel vernietigd, behalve de gegevens die de belastingdienst vindt dat we tien jaar moeten bewaren (bijvoorbeeld facturen).

Waar gebruiken we uw gegevens voor?
De gegevens die we verzamelen, kunnen we op de volgende manieren gebruiken:

 • om offertes te versturen
 • om facturen te versturen
 • om taxatierapporten te versturen
 • om emails te versturen om u op de hoogte te houden van bijvoorbeeld beurzen waar we aan deelnemen, bijzondere aanwinsten, etc.
 • om uitnodigingen te versturen voor bijvoorbeeld beurzen waar we aan deelnemen of tentoonstellingen die we organiseren
 • om onze website te verbeteren (met uw feedback kunnen we beter bepalen wat we u moeten aanbieden)
 • om onze dienstverlening te verbeteren (uw informatie helpt ons om effectiever te reageren op uw vragen)


Let op
: Als u zich op enig moment wilt uitschrijven voor de nieuwsbrief en geen e-mails meer wilt ontvangen, kunt u dat ten alle tijden doen. Onderaan elke nieuwsbrief staat een uitschrijfknop.

Uw gegevens, of ze nu openbaar zijn of privé, zullen we onder geen enkele voorwaarde verkopen, overdragen of om wat voor reden dan ook aan een ander bedrijf of instelling overdragen zonder uw toestemming anders dan met de expliciete bedoeling om u het product of dienst van uw keuze te leveren.

Gebruiken we cookies of trackers?
Nee.

Onthullen we gegevens aan derden?
Nee. Verkopen, verhandelen of anderszins openbaar maken van uw persoonlijke gegevens aan derden doen we niet. Verder zullen we uw gegevens alleen prijsgeven als de wet ons daartoe verplicht of om onze of andermans rechten of veiligheid te beschermen.

De opmaak en verzending van onze nieuwsbrief en de ledenadministratie daarvoor doen wij zelf en we gebruiken daarvoor het programma Mailchimp. Het privacyreglement van Mailchimp vindt u hier.

Privacybeleid online en offline?
Dit privacybeleid geldt zowel voor alle gegevens die we via de website of email ontvangen en bewaren als over de informatie die we offline (papieren en digitale FileMakerPro kaartenbak) verzamelen.

Akkoord of niet?
Door onze site te gebruiken, stemt u in met ons privacybeleid. U kunt wel altijd een verzoek indienen om uw gegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. Stuur daarvoor een mail naar info@ivobouwman.nl of bel ons op 070-3283660.

Voor de nieuwsbrief geldt dat onder elke mail een link staat om u af te melden. Dat gebeurt dan met onmiddellijke ingang en zonder verder gedoe.

Heeft u een klacht dan kan ook die naar het emailadres info@ivobouwman.nl. Samen komen we er ongetwijfeld uit. Daarnaast heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veranderingen in ons privacybeleid
Als we besluiten ons privacybeleid aan te passen, zullen we die veranderingen op de website posten. Dit document is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.

Copyright
Op deze privacyverklaring rust auteursrecht. Het is een bewerking van een origineel door Kiezel Communicatie opgesteld privacystatement onder de voorwaarden van CC BY. Attribution of ‘Naamsvermelding’ (BY) houdt in dat het kopiëren, distribueren, vertonen en uitvoeren van het werk en afgeleide werken is toegestaan op voorwaarde van het vermelden van de oorspronkelijke auteur, wat betekent dat kopiëren van (delen van) dit statement toegestaan is, mits voorzien van verwijzing naar Kiezel Communicatie.